De to linjer i Israels flag symboliserer vandet under himmelhvælvingen og vandet over hvælvingen jfr. skabelsesberetningen
 
Twin Tower blev skabt af de to vandtårne i Israels flag - dvs. af vores dagsbevidsthed og vores underbevidsthed / det ubevidste

911 skrevet med ROMERTAL: IXXI
X står ofte for noget andet.
Erstattes XX med NR eller 00, står der INRI eller 1001

XX er navnet på html-filen i CIA
- The World Factbook -- world

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

I Europa er 911 den 9. november

9. november 1938 * Krystalnatten
9. november 1989 * Berlinmurens fald
9. november 1641 * Ribe Ret fælder heksedom
  over Maren Spliids fra byen
 
 
De højere magter behøver ikke navn og adresse på postkassen ... de kan sagtens finde frem til os uden

Det kan ogå

Dannebrog kan opfattes som Himmelhvælvingen mellem de to vande, jfr. bibeltektesten til det jødiske flag ovenover

TAROTKORT-MOSES ser lidt forvirret ud

Det ville du også gøre, hvis du befandt dig i værelse 101 ... dér hvor Paulus var bevidstheds-mæssigt, da han hørte JESUS kalde på sig fra HIMLEN

------------

Det er den samme som i filmen "Den 3. mand" gik hen til militæret. - Lige før det gik ned i "kloakkerne" og tog den 3. mand

Kong Henrik får det sidste ord! 


Det er Thisted Kirke nedenunder

 
 
 
... Men Saulus / Paulus turde!!
 
Saulus, der senere blev til Paulus
kunne heller ikke forstå Ordet

Men så fik han nogle psykotiske
hallucinationer, hvor han blev fyldt med
Helligånden ... og det var, som faldt der
skæl fra hans øjne

I Apostlenes Gerninger 9 står bl.a. følgende:

Saulus' omvendelse
v1
Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten
v2
og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem.
v3
Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham.
v4
Han faldt til jorden og hørte en røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?«

v5
Han svarede: »Hvem er du, herre?« Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger.
v6
Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.«
v7
Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de røsten, men de så ingen.
v8
Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus.
v9
I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak.
v10
I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn: »Ananias!« Han svarede: »Ja, Herre!«
v11
Herren sagde til ham: »Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder,
v12
og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se.«
v13
Ananias svarede: »Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem.
v14
Og her har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn.«
v15
Men Herren sagde til ham: »Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn,
v16
og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.«
v17
Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde: »Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden.«
v18
Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt.
v19
Og han tog føde til sig og kom til kræfter.
 
Fra Thisted kirke
De kan blive hurtige og dygtige til at samle dippedutter, hvis de skynder sig og lærer en hel masse ... og op med hånden:
HEIL FOGH

Det var det, som statministeren ville have

Kan du fornemme den "skjulte" hånd ... den kan mere end som så
Det gale ord der kommer op af døbefonden

Det er nok fordi folk ikke kan læse mellem linjerne ... hvor Guds ord står

Det "stumme ord" med JUDAS ord kan FOLK ikke forstå noget af

Du husker sikkert JUDAS-forræderen, som dengang var statsminister, der talte nedsættende om RUNDBORSPÆDAGOGIK ... hvilket gjorde ham særligt velegnet SOM GENERALSEKRÆTÆR I NATO

RUNDBORSPÆDAGOGIK kan give tid til eftertanke!
Husk post til nisserne ... som er os selv længere nede i bevidstheden!!

Jeg bilder mig ind at kunne komme i kontakt med nissen i mig selv.
Og mener at kunne opfatte, at NATO-nissen bugraler i næsten, som i de fleste tilfælde er reduceret til en marinetdukke

(Alt dette sker omme bag DANNENROG mellem de to vande ... billedlig set!)