2001- 09-11 
*Luftangreb på USA*
9.11 1989  *Berlinmurens fald*  
LOGOS-pesten
fra Vesten
trængte gennem BERLIN-muren før den blev fjernet fysisk 
9.11 1938  *KRYSTAL-natten*  
911 = IXXI
 
Billede af jødisk synagoge i Siegen i Tyskland
på Krystalnatten (9-10.11 1938) 
 
Menneskefiskeren Peter sov, da han skulle våge ... i Getsemane haves mentale mørke
Israels flag på højkant
 
 
Twin Tower blev skabt af de to "vandtårne" i Israels flag - dvs. af vores dagsbevidsthed og vores underbevidsthed / det ubevidste

911 skrevet med ROMERTAL: IXXI
X står ofte for noget andet.
Erstattes XX med NR eller 00, står der INRI eller 1001

XX er navnet på html-filen i CIA
- The World Factbook -- world
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

I Europa er 911 den 9. november

9. november 1938 * Krystalnatten
9. november 1989 * Berlinmurens fald
9. november 1641 * Ribe Ret fælder heksedom
  over Maren Spliids fra byen
   
 
 
 
Du skal ikke hænge med hovedet, Jesus, for der er håb forude ... tror jeg nok
Fotoet her er fra Thisted kirke

Buerne i kirkeloftets hvælvinger har nok inspireret til buerne i JESUS-fiskens facon

#
IKTYS (ἸΧΘΥΣ)
Ichthys, det græske ord for fisk, anvendt som symbol for Jesus
 

Iésous (Ἰησοῦς) Christos (Χριστός), Theou (Θεοῦ)
(h)Yios (Υἱός), Sótér (Σωτήρ)

Jesus Kristus, Guds søn, frelser
Iota (Ι)  9. bogstav i det græske alfabet
Khi (Χ) 22.   -         -     -
Theta (Θ)  8.   -         -     -
Ypsilon (Υ) 20.   -         -     -
Sigma (Σ) 18.   -         -     -
   
   
De 2 fisk symboliserer vores dagsbevidsthed og vores underbevidsthed, der også er vandet over og under himmelhvælvingen
#
Den tredje "fisk" må være Helligånden, der skal hjælpe os med at fjerne hvælvingen mellem de 2 vande
Den tredje "fisk"
Trappen kan svare til DAVIDSTJERNEN
Vores indre barn, som er beriget med Ånd
 

Rødhætte
 
De flestes indre barn er druknet
i et hav af ord og billeder
som
har taget magten over dem

Det er det,
KRUCIFIKSET
under hvælvingen i kirken kan fortælle
 

Filmen var i anledning af datoen
06-06-06 = 6/6 2006

DCLXVI =
D =
C =
L =
X =
V =
I =
666
500
100
50
10
5
1
Lübecks byvåben
Dyret kan efter min mening ikke være andet end det slagtede lam, som det* menneskelignende væsen på pavens stav forestiller
 
det*   forestiller også os!
#
I 2002/03, mens jeg boede i Malmø, gik min daværende forlovede og jeg til undervisning i JOHANNES-ÅBENBARINGEN i Adventistkirken
Den undervisende præst sagde, at paven meget vel kan være dyret
 
 
Det er han nok ...,
men det er han så ikke ene om at være
 
   
   
... Men hvad ved jeg, for jeg er bare en fisk i Folkehavet ... en skizofren dobbeltfisk  
 
 
   
 
Og så er den ikke så prangende som en dobbeltørn 
 
 
Jeg trives også bedst i det dunkle 
 
 
 

 

 
Bibelteksten er fra den autoriserede  oversættelse.
© Det Danske Bibelselskab 1992.
Ifølge JOHANNES-ÅBENBARINGEN 13, 18 er 666 Dyrets tal